Contact

Duurzaamheid

Een revolutie in de superjachtbouw: Een scheepswerfcampus gewijd aan duurzame innovatie

‘Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking, kennisdeling en innovatie essentiële ingrediënten zijn voor een duurzame toekomst van de Nederlandse jachtbouwsector. In ons streven om de rijke erfenis van de Nederlandse scheepsbouw in stand te houden, moeten we niet alleen de volgende generatie jachtbouwers en ontwikkelaars opleiden en trainen. We moeten hen ook voorzien van de nodige instrumenten en middelen om deze visie te verwezenlijken. Zo leggen we de basis voor een werkelijk duurzame en toekomstbestendige scheepsbouwindustrie die voldoet aan de eisen van het heden en de toekomst.’ 

 Wim Beelen 

Onze Toewijding aan Duurzaamheid 
De gebouwen op de campus worden allemaal minimaal energieneutraal. Het is ons streven dat alle gebouwen energie gaan opleveren. Dit willen wij bereiken door onder andere alle daken compleet te vullen met zonnepanelen en door alle gebouwen tot in de puntjes te isoleren. De energie wordt weer opgeslagen in batterijen en kan schip dat aan wal ligt van walstroom voorzien. Daarnaast gaan wij er alles aan doen om de uitstoot van CO2 tot een absoluut minimum te beperken. Zo gaan wij het benodigde beton op locatie produceren; dat scheelt transport en dus veel energie en uitstoot van CO2. Wordt onderzocht of de restwarmte van nabijgelegen industrie via een warmtenet ingezet kan worden. Regenwater wordt op de locatie zelf opgeslagen en o.a. gebruikt voor spoelen van toiletten, beregening en spoelwater.

En dat is nog maar het begin. De campusgedachte in scheepsbouw.
Om de scheepbouw duurzamer te maken, is een omslag nodig in denken én in doen. Wij gaan deze omslag in gang zetten door kennis en vakmanschap aan elkaar te koppelen. Letterlijk, want op de campus gaan medewerkers die staan voor vakmanschap en medewerkers die specialist zijn op het gebied van innovatie intensief met elkaar samenwerken. Dit vindt plaats in de verschillende gebouwen, waarbij ieder gebouw staat voor een bepaalde fase in de ontwikkeling en het bouwen van superjachten. Door te investeren in research en development geven wij deze kruisbestuiving tussen bestaande kennis en vernieuwingsdrang volop de ruimte. Ook de vernieuwende concepten en technieken die daar ontstaan, krijgen alle ruimte. Denk hierbij aan het toepassen van nieuwe ontwikkelingen om schepen emissievrij, elektrisch te kunnen laten aandrijven op zee.

Eigen label. Niet alleen over praten, ook doen.
De nieuwe concepten en technieken gaan wij verwerken in onze eigenlabel-jachten. Zo doen we nuttige ervaring op en kunnen we het nog verder verbeteren en perfectioneren. Maar dat is niet alles. We beperken onze drang naar duurzaamheid niet alleen tot ons eigen label. We gaan daarnaast duurzame ontwikkelingen en innovaties van derde partijen faciliteren en eventueel financieren. Zodat op onze campus zoveel mogelijk kennis en innovatiekracht op het gebied van het ontwikkelen en maken van superjachten wordt gebundeld. Een aanpak waarmee het mes aan verschillende kanten snijdt. Want op deze manier bouwen wij verder op de rijke scheepsbouwtraditie, leiden wij een volgende generaties bouwers en ontwikkelaars op en maken wij de weg vrij voor duurzame scheepsbouw.

Elke refit een kleinere footprint.
Bij elke refit op onze campus zal een schip profiteren van de kennis en knowhow uit de scheepsbouw en vertrekken met een lagere CO2 uitstoot. Tijdens het ombouwen van de jachten kan onder andere de techniek van aandrijflijnen op batterij power toegepast worden.

Nieuwsgierig naar het team achter de
Dutch Superyacht Tech Campus?

Bekijk het team

Dutch Superyacht Tech Campus © 2023