Voorbereidende werkzaamheden

Uitvoeren onderzoeken en aanvraag van bouw- en milieuvergunning. Start bouwrijp maken van november 2021 tot maart 2022.